Działalność we własnym mieszkaniu – jak wyglądają rozliczenia?

Wielu przedsiębiorców decyduje się na prowadzenie działalności gospodarczej w miejscu zamieszkania – wydatki związane z eksploatacją takiej nieruchomości można wówczas zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, jednak warunkiem jest wykazanie związku tych opłat z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Zaliczanie wydatków do kosztów uzyskania przychodów

Prowadzisz działalność w miejscu zamieszkania? Musisz zdawać sobie sprawę, że każdy wydatek będzie dokładnie rozpatrywany przez organ podatkowy. W przepisach nie zostały zawarte konkretne zasady pozwalające na dokonanie dokładnego podziału wydatków – wobec tego podatnik musi być świadomy, że w tej sytuacji podejmuje pewne ryzyko.

Jakie wydatki można wliczyć w koszty uzyskania przychodów?

Podatnik może uwzględnić przede wszystkim amortyzację – należy jednak pamiętać, że można dokonywać odpisów dotyczących jedynie tej części mieszkania, która wykorzystywana jest w celach gospodarczych. W kosztach można ująć także wyposażenie mieszkania, np. biurka i krzesła. Podatnik może też wziąć pod uwagę podatek od nieruchomości, który uzależniony jest od ustalonych przez gminę stawek. W urzędzie gminy należy wówczas zgłosić, jaka część mieszkania przeznaczona jest na cele prowadzonej działalności. Często uwzględniane są również odsetki od kredytu na mieszkanie i wydatki eksploatacyjne związane z mieszkaniem – w obu przypadkach rozliczenia należy dokonać poprzez ustalenie metrażu powierzchni użytkowej wykorzystywanej w celu prowadzenia działalności oraz na potrzeby osobiste.

W koszty wliczyć można także wydatki związane z telefonem – w tym przypadku podatnik musi posiadać billing od operatora sieci, na podstawie którego wyszczególniane się rozmowy odbyte w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Trudniejsze do podzielenia są opłaty za internet i przedsiębiorca sam powinien ustalić proporcję w taki sposób, aby nie budziła ona wątpliwości w przypadku kontroli.

Zobacz też:

bhp przepisy

dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

odprawa dla pracownika