Otrzymana darowizna – czy muszę ją zgłaszać do urzędu skarbowego?

Jeżeli otrzymałeś darowiznę, powinieneś pamiętać, że należy poinformować o tym urząd skarbowy. Nie zgłaszając otrzymania darowizny, narażasz się na poważne konsekwencje. Przeczytaj artykuł, aby dowiedzieć się o prawach i obowiązkach związanych z otrzymaniem darowizny oraz czy można uniknąć zapłacenia podatku od darowizny.

Darowizna – kiedy mamy z nią do czynienia?

Darowizna została określona w Kodeksie cywilnym oraz w Ustawie o podatku od spadku i darowizn z 28 lipca 1983 roku. Zgodnie z Kodeksem cywilnym darowizna to forma umowy, w której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego, kosztem własnego majątku. Występuje tu relacja darczyńca a obdarowywany. To, jaki jest motyw przekazania darowizny, nie ma żadnego znaczenia w kwestii podatku za darowiznę. Najwięcej za przekazanie darowizny zapłacą ci, którzy nie są spokrewnieni z darczyńcą, z kolei darowizna od najbliższych krewnych nie będzie nas nic kosztować.

Darowizna bez odprowadzania podatku – czy to możliwe?

Wysokość podatku jest uzależniona od stopnia pokrewieństwa między darczyńcą a obdarowanym. Występują trzy grupy pokrewieństwa, brane pod uwagę w kwestii płacenia podatku za otrzymaną darowiznę:

  1. Grupa pierwsza – najbliższa rodzina, w skład której wchodzi małżonek, dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, pasierbowie, teściowie, zięć i synowa;
  2. Grupa druga – dalsza rodzina, czyli siostrzeniec i bratanek, rodzeństwo rodziców, małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa małżonków;
  3. Grupa trzecia – wszystkie inne osoby spokrewnione i niespokrewnione.

Dla każdej z wymienionych grup są przewidziane limity wartości darowizn, które są wolne od podatku.  Limity na kwotę darowizny w pierwszej grupie podatkowej wynoszą 9 637 zł, w grupie drugiej 7 276 zł a w grupie trzeciej jest to 4 902 zł. Należy jednak pamiętać, że darowizna od najbliższej osoby nawet po przekroczeniu limitu nie obciąża nas podatkiem, ale zobowiązuje nas do jej zgłoszenia. Zgłoszenie darowizny to jedynie formalność jednak niedopilnowanie jej może skutkować poważnymi konsekwencjami.

Przeczytaj jaka grozi kara za niezgłoszenie darowizny.