Samochód osobowy a odliczenie 50% VAT

Przedsiębiorca wciągnął do ewidencji środków trwałych samochód osobowy, który użytkowany jest w systemie mieszanym, czyli do celów prywatnych i firmowych. Wobec powyższego będzie on miał prawo do odliczenia tylko 50% podatku VAT od wydatków poniesionych na eksploatację samochodu, co wynika z art. 86a ustawy o podatku VAT.

Wydatki na paliwo w lutym wyniosły: 200 zł brutto (netto = 162,60 zł, VAT =37,40 zł)

Wydatki na myjnie samochodową: 80 zł brutto (netto = 65,05 zł, VAT = 14,98 zł)

Księgowanie do kpir:

  • paliwo: kolumna 13 – pozostałe wydatki w kwocie: 181,30 zł >> ((37,40 zł x 50%) + 162,60 zł)
  • myjnia samochodowa: kolumna 13 – pozostałe wydatki w kwocie: 72,53 zł >> ((14,98 zł x 50%) + 65,05 zł)

Księgowanie do rejestru VAT:

  • paliwo netto 50% = 81,30 zł; VAT 50%= 18,70 zł
  • myjnia samochodowa netto 50% = 32,53 zł, VAT 50% = 7,48 zł

W systemie wFirma księgowanie powinno zostać poprzedzone wprowadzeniem samochodu do ewidencji środków trwałych wg schematu: EWIDENCJE>> MAJĄTEK>> DODAJ ŚRODEK TRWAŁY>>

Następnie należy wybrać schemat rozliczenia 50%, który pozwala na odliczenie tylko 50% VAT od wydatków związanych z eksploatacją samochodu. Oprócz tego nie będzie tutaj wymogu prowadzenia kilometrówki na potrzeby podatku VAT oraz zgłoszenia pojazdu do urzędu skarbowego. Przedsiębiorca nie będzie także musiał udowadniać wykorzystywania samochodu w celach innych niż prowadzona działalność.

  • Księgowanie wydatku poniesionego na zakup paliwa odbywa się wg schematu: WYDATKI >> DODAJ WYDATEK>> FAKTURA VAT, “rodzaj wydatku” należy wybrać ZAKUP PALIWA DO POJAZDU.
  • Księgowanie wydatku poniesionego na usługę mycia samochodu odbywa się wg schematu: WYDATKI>> DODAJ WYDATEK>> FAKTURA VAT>> KOSZTY DZIAŁALNOŚCI>> INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z BIEŻĄCYM UŻYTKOWANIEM POJAZDU.

Do systemu należy wprowadzić kwoty zgodne ze stanem na fakturze, ponieważ system automatycznie sam odlicza kwotę netto oraz podatek VAT zgodnie z przyjętym schematem.

W związku z faktem, że przedmiotowy samochód spełnia definicję środka trwałego, został on wprowadzony do majątku przedsiębiorstwa. W związku z tym kosztem uzyskania przychodu będą tu odpisy amortyzacyjne oraz wydatki poniesione na eksploatację samochodu włącznie z częścią podatku VAT, do której podatnik nie miał prawa do odliczenia.